ادامه تظاهرات ایرانیان آزاده در وین در مقابل اجلاس اتمی

 

 

 

در دومین روز اجلاس اتمی رژیم آخوندی جمعی از ایرانیان آزاده در وین با برگزاری تظاهرات سیاست‌های سرکوب و کشتار و پروژه اتم‌سازی خامنه‌ای را محکوم کرده و خواستار محاکمه بین‌المللی خامنه‌ای و رییسی شدند.

 

تظاهرات وین-2