بروکسل - تظاهرات ایرانیان آزاده، همزمان با کنفرانس آنلاین در پارلمان اروپا

 

 

همزمان با کنفرانس در پارلمان اروپا با عنوان «قتل‌عام ۶۷، جنایت علیه بشریت و نسل کشی، به مصونیت رهبران رژیم ایران پایان دهید»، تظاهرات ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت در بروکسل آغاز شد.

 

علاوه بر تظاهرات هموطنان آزاده، بیش از ۲۰۰۰ نفر بصورت آنلاین در این کنفرانس شرکت دارند.

سخنرانی مرضیه پرندک مادر مجاهد شهید مهران بی‌غم از شهدای قتل‌عام۶۷

تظاهرات بروکسل-5 تظاهرات بروکسل-4 تظاهرات بروکسل-3 تظاهرات بروکسل-2 تظاهرات بروکسل-1