کنفرانس پارلمانی به مناسبت روز جهانی حقوق بشر ـبروکسل ـ پارلمان اروپا ـ ۱۷آذر۱۴۰۰