چهارمین جلسه دادگاه استیناف همدستان اسدالله اسدی و تظاهرات هواداران مجاهدین مقابل دادگاه آنتورپ بلژیک

 

 

 

امروز چهارمین جلسه دادگاه استیناف آنتورپ بلژیک در مورد پرونده ۳مزدور اطلاعات آخوندی همدست اسدالله اسدی، ادامه یافت.

 در سومین جلسه دوکارشناس بمب در مورد تأثیرات تخریب بمبی که توسط اسدالله اسدی به‌ نسیمه نعامی و امیر سعدونی تحویل داده شده و قرار بود در گردهمایی بزرگ ویلپنت منفجر شود توضیح دادند. همزمان با چهارمین جلسه دادگاه استیناف، بمب‌گذاری در گردهمایی بزرگ مقاومت در سال۹۷، جمعی از ایرانیان آزاده و هواداران مجاهدین خلق در مقابل دادگاه آنتورپ تظاهرات کردند.

تظاهرکنندگان خواستار محکومیت مزدوران تروریست رژیم آخوندی و تعطیل سفارتخانه‌های رژیم آخوندی در اروپا کشور شدند.

تظاهرات بلژیک-1 تظاهرات بلژیک-2 تظاهرات بلژیک-3