تظاهرات ایرانیان آزاده و یاران شورشگر در مقابل پارلمان سوئد

 

 

 

ایرانیان آزاده و هواداران مجاهدین در استکهلم  در ادامه کارزار جهانی جنبش دادخواهی با برگزاری تظاهرات خواهان محاکمه خامنه‌ای و رئیسی جلاد در دادگاه‌های بین‌المللی شدند.


شعار: ۴ دهه جنایت مرگ بر این ولایت/ معلم با غیرت مجاهدین یارتان مشعل پیکارتان/ مرگ بر خامنه‌ای رئیسی لعنت بر خمینی/دادخواه قتل عامیم هر لحظه با قیامیم//قسم بخون یاران ایستاده ایم تا پایان / با نسل بیشماران دادخواه سربه داران/ قتل عام ۶۷ سی هزار سربه دار/ قاتل ۶۷ کیه رئیسیه رئیسیه/شعار خارجی/ دژخیم حمید نوری دجالک خمینی/ معلم مبارز حامی خلق ایران حمایتت میکنیم/ رئیسی رئیسی تو جانی و خبیثی/ شورشی جنگاور حاضر حاضر تا آخر/ قسم به جان جانان حاضر حاضر تا پایان /با مسعود با مریم همسنگر هم پیمان در راه آزادی میجنگیم تا پایان/ معلم مبارز حامی خلق ایران حمایتت میکنیم/ اجرای جمعی سرود قسم