نمایشگاه حقوق بشر جنبش دادخواهی شهیدان در ونکوور کانادا

 

 

 

به مناسبت روز جهانی حقوق بشر، یک نمایشگاه در مورد نقض حقوق بشر در ایران در کلیسای ونکوور کانادا در روزهای ۲۱و۲۲ آذر توسط جمعی از ایرانیان آزاده و یاران مقاومت برگزار شد

 

نمایشگاه حقوق بشر در ایران در کانادا-4 نمایشگاه حقوق بشر در ایران در کانادا-5 نمایشگاه حقوق بشر در ایران در کانادا-3 نمایشگاه حقوق بشر در ایران در کانادا-2