تظاهرات در وین همزمان با اجلاس اتمی

 

 

همزمان با اجلاس اتمی رژیم آخوندی جمعی از  ایرانیان آزاده و هواداران مجاهدین در وین با برگزاری یک تجمع خواستار قاطعیت اروپا و جامعه جهانی در برخورد با رژیم ضدبشری ولایت فقیه در پروژه ای بمب سازی اتمی و نقض وحشتناک حقوقق بشر در ایران شدند.

 

تظاهرات هواداران مجاهدین در وین-3 تظاهرات هواداران مجاهدین در وین-2 تظاهرات هواداران مجاهدین در وین-4