تظاهرات ایرانیان آزاده در استکهلم -جنبش دادخواهی شهیدان قتلَ‌عام ۶۷

 

 

 

جمعی از ایرانیان آزاده و هواداران مجاهدین در استکهلم امروز با تجمع در مقابل پارلمان سوئد خواهان محاکمه سران رژیم ضدبشری آخوندی به‌خاطر قتل‌عام تابستان۶۷ و نقض وحشتناک حقوق بشر در ایران شدند.

 

تظاهرات هواداران مجاهدین در سوید-2 

تظاهرات هواداران مجاهدین در سوید-3