تظاهرات در وین همزمان با اجلاس اتمی

 

جمعی از ایرانیان آزاده در وین  همزمان با برگزاری اجلاس اتمی رژیم آخوندی با برگزاری یک تظاهرات در مرکز شهر پروژه بمب‌سازی اتمی رژیم آخوندی را محکوم و خواستار قاطعیت جوامع بین‌المللی در برابر رژیم ضدبشری آخوندی شدند.

شرکت کنندگان خواستار محاکمه خامنه‌ای و رئیسی جلاد توسط محاکم بین‌المللی به‌خاطر جنایت علیه بشریت شدند

تظاهرات ایرانیان در وین علیه بمب اتمی رژیم-2 

تظاهرات ایرانیان در وین علیه بمب اتمی رژیم-3 تظاهرات ایرانیان در وین علیه بمب اتمی رژیم-4