فراخوان ایرانیان آزاده در یوتوبری برای محاکمه رئیسی جلاد از آمران هیئت مرگ تابستان۶۷

 

 

 

جمعی از هوادران مجاهدین در یوتوبری در ادامه جنبش دادخواهی قتل‌عام شهیدان مجاهد در تابستان۶۷ با برگزاری یک تجمع خواهان محاکمه‌ بین‌المللی رئیسی جلاد و خامنه‌ای شدند.

 

تظاهرات علیه رییسی در سوید-4 تظاهرات علیه رییسی در سوید-1 تظاهرات علیه رییسی در سوید-6 تظاهرات علیه رییسی در سوید-2 تظاهرات علیه رییسی در سوید-3