تظاهرات هواداران مجاهدین در استکهلم در سرمای ۱۲درجه زیر صفر در دادخواهی از قتل‌عام شدگان ۶۷ + توئیت خانم مریم رجوی

 

 

ایرانیان آزاده، هواداران سازمان مجاهدین و بستگان شهدای قتل‌عام ۶۷ امروز ۱دی در برابر دادگاه سوئد در سرمای ۱۲درجه زیر صفر آکسیون اعتراضی برپا کردند و خواستار محاکمه در دادگاه‌های بین‌المللی سران رژیم آخوندی به جرم نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت شدند.

 

توییت مریم رجوی

 

تظاهرات استکهلم-1