رضا اولیا: بزرگداشت تعهد برای آزادی- ادای احترام به قربانیان نازیسم وفاشیسم درایتالیا

در سحرگاه ۱۲ اوت سال ۱۹۴۴ نیروهای نازیست آلمانی با همکاری نیروهای فاشیست ایتالیایی سانت آنّا، دهکدهٔ کوچکی در استان توسکانا، را به محاصره درآوردند و تمامی راههای فرار را مسدود کردند و در ظرف سه ساعت ۵۶۰ نفر، که در بین آنها کودکان خردسال و زنان و افراد پیر بودند را قتل عام کردند. در تحقیقات بعدی دادستانی نظامی ایتالیا مشخص شد که این جنایت بزرگ با دقت برنامه‌ریزی شده و به منظور ایجاد رعب و وحشت و به خاطر قطع روابط پارتیزانها با مردم بود. 
نیروهای اشغالگر آلمانی که با پیشروی نیروهای متفقین در جنوب ایتالیا شکستهائی را متحمل می‌شدند، در یک «عقب نشینی استراتژیک» به سمت شمال فرار کرده و نیروهای خود را، که به دستور هیتلر می‌بایست به هر قیمت مواضعشان را حفظ کنند، در دشتهای شمال ایتالیا سازمان دادند. این نیروهای درهم شکسته و بزدل در شمال زیر حملات شجاعانهٔ پارتیزانها، برای مقابله با آنها و قطع روابطشان و برای ایجاد رعب وحشت دست به قتل‌عام به خصوص زنان و کودکان، حتی کودکان چند ماهه زدند. کشتار سنت آنّا یکی از دلخراشترینِ این جنایات نیروهای اس اس بود که طبیعتاً با نیروی داخلی، یعنی فاشیستهای موسولینی، در بسیاری از مناطق و به خصوص در شمال ایتالیا به انجام رسید. 
رضا اولیا، مجسمه ساز عضو شورای ملی مقاومت ایران، در طول ۶۰ سال فعالیت هنری در بسیاری از شهرهای استان توسکانا، که سنت آنّا در آن قرار دارد، نمایشگاه‌هائی از آثارش ترتیب داده و یا تندیس‌هائی از او در میادین و در موزه‌های این استان وجود دارند. به همین خاطر انجمن شهدای سانت آنّا به منظور بزرگداشت و پاسِ فعالیتهای هنری رضا اولیا و به خاطر در اختیار گذاشتن هنرش برای آزادی و دمکراسی مردم ایران و جهان، روز ۲ دی، برنامه ای را در میدان شهرداری، محلی که مجسمهٔ یادبود ۵۶۰ شهید در آن به قرار دارد ترتیب دادند. 
در این مراسم یک خانم سناتور سابق ۹۶ ساله که خواهر ۱۰ ماهه‌اش در بین ۱۳۰ کودک به قتل رسیده بود، نیز حضور داشت.

رضا اولیا-1 

رضا اولیا-3 


رضا اولیا در سخنرانی کوتاهی که به خاطر تشکر از برگزارکنندگان این مراسم، از جمله گفت: جنایتی که در ۷۷ سال پیش در ایتالیا و در این دهکدهٔ کوچک به دست خونخواران نازی-فاشیست اتفاق افتاد، امروز در ایران در جریان است. دولتهای غربی در قبال رژیم آدمخوار آخوندی تمکین به خرج می‌دهند و مطبوعات در قبال این جنایات سکوت می کند؛ این غیرقابل قبول است. 
از طرف دیگر مردم ایران، زنان و جوانان، به مانند پارتیزانهای زمان فاشیسزم در ایتالیا به مقاومت برخاستند. شورای ملی مقاومت ایران به ریاست خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیدهٔ مقاومت برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران، در حقیقت تجسم این مقاومت بوده و ائتلافی است که پس از سرنگونی، کشور را تا انتخابات مجلس مؤسسان اداره می کند. همانطور که مردم ایتالیا در نبرد با نیروهای فاشیزم پیروز شدند، مردم ایران به همراه مقاومت سازمانیافته در روزی نه چندان دور دیکتاتوری مذهبی را در ایران سرنگون خواهند کرد. در این مراسم قاب عکسی از یک شعر در مورد شهدای سنت آنّا به خانم مریم رجوی هدیه شد.