اعلام برگزاری بیست و ششمین برنامه گلریزان همیاری با سیمای آزادی

 

 

روابط عمومی سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران، بدینوسیله برگزاری بیست و ششمین برنامه همیاری ملی با سیمای آزادی طی روزهای جمعه و شنبه و یکشنبه۲۴ و۲۵ و۲۶ دیماه۱۴۰۰برابر با۱۴و۱۵ و۱۶ ژانویه۲۰۲۲را به اطلاع هموطنان و بینندگان سیمای آزادی می‌رساند.

 

بیست و ششمین گلریزان همیاری را در شرایطی برگزار می‌کنیم که میهن ما یکی از حساسترین مقاطع تاریخ ایران را تجربه می‌کند.
از قیام آب و آزادی در اصفهان و خیزشهای معلمان و زحمتکشان تا تحولات شتابان سیاسی، تعهداتی فشرده را بر عهد سیمای آزادی می گذارد
سیمای آزادی صدای اعتراض و حق طلبی اقشار به ستوه آمده از بی‌آبی و گرانی و تورم در بحبوحه کرونا؛ صدای جنبش توفنده دادخواهی؛ صدای مقاومت و شورشگران برای آزادی، و منعکس‌کننده خبرهای واقعی از تحولات داخلی و بین‌المللی در ارتباط با سرنوشت ایران و ایرانی است.
در ایفای این تعهدات و مسئولیتها، سیمای آزادی –تلویزیون ملی ایران تنها و تنها به کمک‌رسانی و همیاری هموطنانی تکیه دارد که در بحرانی‌ترین اوضاع اقتصادی و به‌رغم تمامی مشکلات همواره به یاری ما برخاسته‌اند و در برنامه‌های همیاری زیباترین صحنه‌های ایثار و از خود گذشتگی را برای رهایی زیباترین وطن خلق کرده‌اند.
آری، گستره گلریزان همیاری و ابعاد شور و شوق هموطنانمان برای کمک‌رسانی به سیمای آزادی از کشورهای مختلف جهان تا شهرهای سراسر ایران و از قلک کودکان و پول توجیبی دانش‌آموزان تا دستمزد کارگران و زحمتکشان و حقوق کارمندان و از کمک هزینه‌های پناهندگان تا اختصاص تمامی دارایی و فروش خانه‌ها برای همیاری به سیمای آزادی را فرا می‌گیرد.
استمرار کار رسانه مستقلی که جز مردم ایران به هیچ دولت و قدرت و منبع ثروتی متکی نبوده و با تمام توان برای رساندن صدای مردم و مقاومت و رزمندگان آزادی میهن در تلاش است، این‌چنین تضمین می‌شود.
بیست و ششمین گلریزان همیاری طی روزهای ۲۴و۲۵و۲۶دیماه (۱۴و۱۵و۱۶ژانویه) با حضور پرشور و کمکها و حمایتهای ارزنده شما برای رساندن صدای آزادیخواهی و قیام مردم ایران و پیکار شورشگران و سازندگان واقعی پیروزی برگزار خواهد شد.