حضور و سخنرانی خانم مریم رجوی در اجلاس کمیته فرانسوی برای ایران دموکراتیک در مجلس ملی فرانسه

 

 

به‌دعوت کمیته فرانسوی برای ایران دمکراتیک متشکل از نمایندگان مجلس ملی فرانسه، خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت روز چهارشنبه ۲۲دیماه در اجلاس این کمیته در مجلس ملی فرانسه حضور یافت.

خانم میشل دو ووکولور رئیس کمیته پارلمانی برای ایران دمکراتیک ضمن خوش آمدگویی به خانم رجوی به تشریح فعالیت‌ها و دست‌آوردهای کمیته سال گذشته در دفاع از حقوق‌بشر و دمکراسی در ایران پرداخت.

خانم رجوی در اجلاس کمیته پارلمانی در مجلس ملی فرانسه گفت: در ایران با یک جامعه انفجاری مواجهیم، از سال۹۷ در ایران هشت قیام بزرگ صورت گرفته است. اکثریت ایرانیان زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

ثروت‌های کشور در انحصار ولی‌فقیه و پاسداران است. بودجه سپاه ۲۴۰درصد افزایش یافته. حال آن‌که بودجه آموزش یا بهداشت تغییری نکرده است. بودجه ارگانهای نظامی و سرکوب بیش از ۳۴درصد بودجه کل کشور است.

خانم رجوی در قسمت دیگری از سخنان خود گفت: رژیم محیط‌زیست را نابود می‌کند، کارگران را فقیرتر می‌کند و قیمتها را افزایش می‌دهد.

رژیم متزلزل و روبه سقوط آخوندی برای تضمین بقای خود به تولید سلاح هسته‌یی چشم دوخته است و از مذاکرات برای وقت خریدن استفاده می‌کند.

رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت در ادامه افزود: از مجلس ملی فرانسه می‌خواهیم قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال۶۷ که رئیس‌جمهور رژیم به‌طور مستقیم در آن دست داشته را به‌عنوان جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی محکوم کند.

در اجلاس کمیته پارلمانی ویدئوی کوتاهی از «راهرو مرگ» در زندان گوهردشت در قتل‌عام ۱۳۶۷ و در موزه اشرف۳ بازسازی شده است، به نمایش گذاشته شد که نمایندگان را به‌شدت متأثر کرد.

نمایندگان مجلس ملی فرانسه در کمیته ایران دمکراتیک بر ضرورت مواخذه رژیم آخوندی به‌خاطر قتل‌عام۶۷ و در برابر عدالت قرار گرفتن عاملان و آمران این نسل‌کشی و جنایت بزرگ تأکید کردند.