تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی

 

 

 

 

تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی در تهران، تبریز، اصفهان، رشت، خرم‌آباد، کرمانشاه، قزوین و اهواز 
«تا حق خود نگیریم، ازپا نمی نشینیم»، «نه مجلس نه دولت نیستند به فکر ملت»

روزیکشنبه ۲۶ دی‌ماه ۱۴۰۰، جمع کثیری از بازنشستگان تامین اجتماعی در تهران، تبریز، اصفهان، قزوین، کرمانشاه، خرم آباد، رشت و اهواز، در اعتراض به تورم وگرانی غیرقابل تحمل و حقوق ناچیز خود دست به تجمع اعتراضی زدند. 

بازنشستگان تامین اجتماعی که در تهران در مقابل مجلس ارتجاع و در سایر شهرها در مقابل اداره تأمین اجتماعی استان گرد‌آمده بودند، از جمله فریاد میزدند: «بازنشسته می‌میرد تبعیض نمی‌پذیرد»، «تاحق خود نگیریم، از پا نمی‌نشینیم»، «شاغل و بازنشسته اتحاد اتحاد»، «وعده وعید کافیه، سفره ما خالیه» و «نه مجلس نه دولت نیستند به فکر ملت».

در تهران علاوه بر تجمع در مقابل مجلس ارتجاع، بازنشستگان مخابرات در مقابل مرکز چپاول موسوم به ستاد اجرایی فرمان خمینی در تهران تجمع کردند و خواهان همسانسازی حقوقها شدند. بازنشستگان با افشای وعده‌ وعیدهای فریبکارانه کارگزاران رژیم، بر استمرار تجمع و اعتراضات خود تا رسیدن به اهدافشان تاکید ورزیدند. 

رژیم آخوندی برای اینکه اعتراضهای بازنشستگان را به انحراف بکشاند، تلاش کرد برخی از ایادی خودش را در مقابل مجلس ارتجاع جمع کند، اما بازنشستگان بی توجه به این تشبثات مطالبات خود را فریاد زدند.

تا این رژیم بر سرکار است فقر و تورم و بیکاری، همچنانکه فساد و خفقان ادامه و گسترش می یابد و تنها راه احقاق حقوق کارگران و زحمتکشان و بازنشستگان و سایر اقشار، سرنگونی رژیم دزد و غارتگر آخوندها و برقراری دمکراسی و حاکمیت مردم است. 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۶ دی‌ ۱۴۰۰ (۱۶ ژانویه ۲۰۲۲)


تهران - تجمع اعتراضی بازنشستگان مقابل مجلس ارتجاع - ۲۶ دی ۱۴۰۰
 

image002

اهواز - تجمع اعتراضی بازنشستگان مقابل اداره تأمین اجتماعی استان خوزستان - ۲۶ دی ۱۴۰۰

image004

رشت - تجمع اعتراضی بازنشستگان مقابل اداره تأمین اجتماعی استان گیلان - ۲۶ دی ۱۴۰۰

image007

اهواز – راهپیمایی اعتراضی بازنشستگان دراهواز - ۲۶ دی ۱۴۰

image003

تبریز - تجمع اعتراضی بازنشستگان مقابل اداره تأمین اجتماعی استان آذربایجان شرقی - ۲۶ دی ۱۴۰۰

image005

تهران - تجمع اعتراضی بازنشستگان مخابرات در تهران – مقابل مرکز چپاول موسوم به ستاد اجرایی فرمان خمینی - ۲۶ دی ۱۴۰۰

image006  
 
اصفهان - تجمع اعتراضی بازنشستگان فولاد مقابل اداره تأمین اجتماعی استان اصفهان - ۲۶ دی ۱۴۰۰