کلن - همبستگی با خانواده‌های مسافرین جانباخته اوکراینی توسط سپاه پاسداران و شهادت آبتین بکتاش توسط دژخیمان خامنه‌ای

 

 

در سالگرد ساقط کردن هواپیمای مسافربری اوکراینی توسط سپاه پاسداران در آسمان تهران و شهادت کلیه مسافرین بطرز فجیع، جمعی از ایرانیان آزاده در کلن با برپایی یک تجمع در مرکز شهر همبستگی خود را با با خانواده‌های آنها  و همچنین شهادت آبتین بکتاش در زندان توسط دژخیمان خامنه‌ای  اعلام کردند.

 

تظاهرات در کلن-2 

تظاهرات در کلن-5 تظاهرات در کلن-4 تظاهرات در کلن-3