کارزار جنبش دادخواهی قتل‌عام ۶۷ - فراخوان برای محاکمه خامنه‌ای و رئیسی جلاد در کانادا

 

 

در ادامه کارزار جهانی جنبش دادخواهی قتل‌عام شهیدان تابستان۶۷، جمعی از هواداران مجاهدین در مونترال کانادا با برگزاری یک تظاهرات خواستار محاکمه سران رژیم آخوندی به‌ویژه خامنه‌ای رئیسی  و اژه‌ای به‌خاطر جنایت علیه بشریت شدند.

 

 

تظاهرات ایرانیان در کانادا-4 تظاهرات ایرانیان در کانادا-2 تظاهرات ایرانیان در کانادا-3 تظاهرات ایرانیان در کانادا-5