تظاهرات هواداران مجاهدین در استکهلم، مقابل دادگاه دژخیم حمید نوری۱ اردیبهشت

روز پنجشنبه اول اردیبهشت ماه همزمان با ادامه جلسات دادگاه دژخیم حمید نوری ایرانیان آزاده و اشرف نشانان حامی مقاومت ایران در ادامه کارزار دادخواهی شهیدان قتل‌عام ۶۷ در مقابل دادگاه سوئد تظاهرات کردند. ایرانیان آزاده که صدای پرتوان مردم ایران هستند در این تظاهرات بار دیگر به محاکمه خامنه‌ای و رئیسی و اژه‌ای به جرم نسل کشی و جنایت علیه بشریت به جامعه جهانی فراخوان دادند و بر عهد و پیمان خود با شهیدان سرفراز راه آزادی میهن تا سرنگونی رژیم پلید آخوندی تاکید کردند