پیک شادی ـ آفساید ـ هومریش و نگرانی نسبت به کودک سربازان

 

پیک شادی ـ آفساید ـ هومریش و نگرانی نسبت به کودک سربازان ـ ۱۵ اردیبهشت۱۴۰۱

چندی پیش خانم هومریش که معرف حضور بینندگان این برنامه هست، یعنی همان خبرنگار آلمانی دوست آخوندها که در همکاری با عوامل وزارت اطلاعات تا به‌حال چند مقاله علیه مجاهدین سرهم کرده،  یک چند مقاله هم تو روزنامه دی سایت چاپ کرد که در اون برای یک سری مردای سی چهل ساله اشک تمساح ریخته بود که اینها زمانی کودک سرباز بودند.

از آنجایی که به‌نظر می‌آد خانم هومریش اساساً خیلی دل نگران کودک سربازها در ایرانه، ما می‌خواستیم به ایشون یک نمونه دبش کودک سرباز رو معرفی کنیم که خودش میگه از ۱۵سالگی به جبهه رفته. تصویرش هم هست و اتفاقاً در همان جبهه‌ای بوده که خانم هومریش هم در سفرش با راهیان نور از آنجا بازدید کرده...