خیزش علیه گرانی ـ شماره ۳ خیزش مردم نیشابور با شعار رئیسی حیاکن مملکتو رها کن

 


خیزش علیه گرانی – شماره ۳

خیزش مردم نیشابور با شعار رئیسی حیا کن مملکتو رها کن

در ادامه خیزش‌های مردمی علیه گرانی کمرشکن و سیاست‌های جنایتکارانه و غارتگرانه رژیم آخوندی، صبح امروز ۲۴ اردیبهشت، مردم و جوانان نیشابور دست به تظاهرات زدند. آن‌ها شعار می‌دادند «رئیسی حیا کن مملکتو رها کن». زنان نقش فعالی در این تظاهرات دارند و سایر مردم و جوانان را به شرکت در تظاهرات دعوت می‌کنند. نیروی انتظامی با باتوم و شوکر به تظاهرکنندگان حمله کردند که با مقاومت مردم روبرو شد.
رژیم در تعدادی از شهرهایی که روزهای گذشته شاهد خیزش‌های مردمی بود اینترنت را قطع یا کند کرده است.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ (۱۴ می ۲۰۲۲)