خروش و تظاهرات مردم علیه گرانی در شهرهای مختلف با شعار مرگ بر رئیسی - شنبه شب ۲۴ اردیبهشت۱۴۰۱

 

گزارشهای رسیده تاکنون نشان می دهد مردم  ازجمله در شهرهای تهران، قوچان، بروجن، هفشجان و سورشجان در چهارمحال و بختیاری علیه گرانی تظاهرات کردند و در هفشجان پایگاه بسیج ضدمردمی را به آتش کشیدند