خانم مریم رجوی: استمرار اعتراض‌ها با شعار مرگ بر خامنه‌ای مرگ بر رئیسی، طلیعه پیروزی نهایی بر رژیم غارت و جنایت آخوندها

خانم مریم رجوی: درود بر مردم بپاخاسته در نیشابور، هفشجان، قوچان، شهرکرد، اردبیل، بروجرد، فارسان، بروجن، شهرک رضویه تهران و دیگر شهرهای میهن.

استمرار اعتراض‌ها با شعارهای مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر رئیسی و مقاومت در برابر پاسداران و بسیجیان، طلیعه پیروزی نهایی بر رژیم غارت و جنایت آخوندها را نوید می‌دهد.