تظاهرات یاران شورشگر در یوتوبوری، اشتوتگارت و کپنهاگ در حمایت از قیام مردم و جوانان شورشی در شهرهای میهن

ایرانیان آزاده، هواداران مجاهدین خلق ایران روز شنبه ۲۴ اردیبهشت ماه در کشورهای مختلف تظاهرات کردند و حمایت خود را از مردم بپاخاسته ایران و تظاهرات آنها علیه گرانی با شعارهای مرگ بر خامنه‌ای مرگ بر رئیسی اعلام کردند.

یوتوبوری ـ سوئد

اشتوتگارت ـ آلمان

کپنهاگ ـ دانمارک