تظاهرات یاران شورشگر، هواداران مقاومت ایران و مجاهدین خلق در مقابل کاخ سفید ـ حمایت از تظاهرات مردم ایران با شعار مرگ بر خامنه‌ای، رئیسی

 

 

اشرف نشان‌ها، هواداران مقاومت ایران و مجاهدین خلق روز شنبه در مقابل کاخ سفید تظاهرات کردند و بر حمایت خود از خیزش و تظاهرات مردم ایران در شهرهای مختلف با شعارهای مرگ بر خامنه‌ای، رئیسی تاکید کردند