پاسپورت ایرانی مزدور قربانعلی حسین نژاد برای سفر به ایران

 

پاسپورت ایرانی مزدور قربانعلی حسین نژاد برای سفر به ایران

صادره در ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ -تاریخ انقضاء  ۱۴ شهریور ۱۴۰۱

در سند سوم مزدور حسین نژاد در ۲۳ شهریور ۱۳۹۴ در نامه ای به دختر برادرش به نام الهام در داخل ایران می‌نویسد که «با اجازه و موافقت دولت» به ایران رفته و وقتی بتواند در فرانسه «ناسیونالیته» بگیرد باز هم به ایران تردد میکند (سند موجود و قابل ارائه به دادگاه است)................................

در ابتذال بی‌دنده و ترمز اطلاعات آخوندها در به کار گرفتن مأموران لاحق تحت عنوان اعضاء سابق مجاهدین با صحنه‌های مضحکی از آلترناتیو‌سازی وزارتی با همین مزدوران در چیزی به نام سکولار دموکراسی و مهستان روبرو می‌شویم.

 

شورای ملی مقاومت

کمیسیون امنیت و ضد تروریسم

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ (۱۷ می ۲۰۲۲)