تظاهرات یاران شورشگر، هواداران مجاهدین و مقاومت ایران در هامبورگ آلمان، آرهوس دانمارک و سیدنی استرالیا در حمایت از قیام مردم و جوانان شورشی در شهرهای میهن

 

اشرف نشان‌ها، ایرانیان آزاده روز ۲۷ اردیبهشت در شهرهای سیدنی استرالیا، هامبورگ آلمان و آرهوس دانمارک در آکسیونهایی حمایت خود را از خیزشها و تظاهرات گسترده مردم ایران در شهرهای مختلف اعلام کردند و با افشای سرکوب و چپاول رژیم آخوندی علیه مردم ایران، رژ‌یم ضدبشری حاکم بر ایران را محکوم کردند.

 

هامبورگ ـ آلمان

آرهوس ـ دانمارک


 

سیدنی - استرالیا