تظاهرات یاران شورشگر در اسلو، سیدنی ، اشتوتگارت و مونیخ

 

اشرف نشان‌ها، هواداران مجاهدین و مقاومت ایران در شهرهای اسلو پایتخت نروژ و سیدنی استرالیا و اشتوتگارت و مونیخ آلمان در روزهای شنبه و یکشنبه  تظاهرات کردند و ضمن حمایت از قیام های مردم ایران، دیکتاتوری آخوندی را بدلیل سرکوب و جنایت هایش علیه مردم ایران محکوم کردند. ایرانیان آزاده بر حمایت خود از مقاومت ایران و آرمان های دموکراتیکش برای برپایی ایران آزاد فردا تاکید کردند.

اسلو ـ نروژ

سیدنی - استرالیا

اشتوتگارت - آلمان

مونیخ ـ آلمان