تظاهرات یاران شورشگر در هلند، اتریش، سوئد و رومانی در حمایت از قیام مردم ایران

 

شهرهای لاهه در هلند، وین در اتریش ، یوتوبوری در سوئد و بخارست در رومانی این هفته نیز شاهد برگزاری تظاهرات ایرانیان آزاده، اشرف نشان‌ها و حامیان مجاهدین و مقاومت ایران بودند که حمایت خود را از خیزش های مردم ایران و آرمانهای آزادیخواهانه مقاومت سرفراز آنان اعلام کرده و برایستادگی و مقاومت خود تا آزادی ایران و ایرانی تاکید کردند.

هلند ـ لاهه

وین ـ اتریش

یوتوبوری ـ سوئد

بخارست ـ رومانی