به‌رغم هشدار کارشناسان فرو ریختن ساختمان ۱۰ طبقه آبادان، شمار زیادی کشته و مجروح به جا گذاشته است

 

به‌رغم هشدار کارشناسان فرو ریختن ساختمان ۱۰ طبقه آبادان، شمار زیادی کشته و مجروح به جا گذاشته است

خشم و اعتراض مردم آبادان و بیرون راندن شهردار از صحنه حادثه

 

با فرو ریختن ساختمان نیمه تمام ۱۰طبقه متروپل در آبادان، بنا به رسانه‌های حکومتی تاکنون اجساد ۷تن از قربانیان و حدود ۳۰تن از مجروحان از زیر آوار بیرون کشیده شده و بیش از ۸۰نفر هنوز در زیر آوار هستند. رسانه‌های حکومتی اذعان کردند از یک‌سال قبل کارشناسان نسبت به احتمال فرو ریختن این ساختمان به‌دلیل سستی سازه‌هایش هشدار داده بودند اما مقامات غارتگر رژیم کمترین توجهی به این هشدارها نکردند.

پس از فرو ریختن این ساختمان، تا چند ساعت دستگاههای حکومتی برای نجات آسیب دیدگان اقدام مؤثری انجام ندادند و مردم با دست خالی و وسایل اولیه به کمک مردمی که زیر آوار مانده بودند شتافتند. از سوی دیگر جمعی از مردم آبادان با تجمع در مقابل ساختمان فرو ریخته دست به اعتراض زده و از جمله شعار می‌دادند «عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز، آبادان بی‌صاحب، صاحب عزاست امروز».

شهردار رژیم در آبادان چند ساعت پس از حادثه به‌محل رفت اما مردم خشمگین به او یورش برده و او مجبور به ترک محل شد. مردم می‌گفتند این شهردار چپاولگر به‌رغم بسیاری اشکالات فنی آشکار، به‌خاطر سودجویی، برای این ساختمان مجوز صادر کرد.

خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت از دست رفتن جان هموطنانمان را بر اثر فرو ریختن ساختمان در آبادان به‌بستگان قربانیان و مردم آبادان تسلیت گفت و برای مصدومان آرزوی بهبودی کرد. وی افزود این‌گونه فجایع مرگبار نتیجه سیاست‌های ضدمردمی رژیم تبهکار و غارتگر آخوندهاست.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲ خرداد ۱۴۰۱ (۲۳ مه ۲۰۲۲)