خیزش مردم خشمگین آبادان برای سومین شب و تظاهرات خرمشهر، بهبهان، شاهین‌شهر و بندرعباس در همبستگی با آبادان

 

خیزش مردم خشمگین آبادان برای سومین شب

و تظاهرات خرمشهر، بهبهان، شاهین‌شهر، بندرعباس در همبستگی با آبادان

«خامنه‌ای قاتله ولایتش باطله»، «رئیسی حیا کن، مملکتو رها کن» و «مرگ بر دیکتاتور»

در چهارمین روز فروریختن ساختمان متروپل علاوه بر خیزش مردم خشمگین آبادان، اعتراضات ضد حکومتی در همبستگی با آبادان به دیگر شهرها کشیده شد و هزاران نفر در خرمشهر، شاهین‌شهر، بندرعباس و بهبهان با شعارهایی از قبیل «خامنه‌ای قاتله ولایتش باطله»، «رئیسی حیا کن، مملکتو رها کن»، «می‌کشم می‌کشم آنکه برادرم کشت» و «مرگ بر دیکتاتور» دست به تظاهرات زدند.

در آبادان مردم در مقابل شهرداری خواهان محاکمه عاملان فاجعه متروپل شدند و شعار «مرگ بر خامنه‌ای»، «خامنه‌ای قاتله، ولایتش باطله»، «خامنه‌ای حیا کن مملکتو رها کن»، «بسیجی برو گمشو»، «مرگ بر اصل ولایت‌فقیه» و «مرگ بر دولت مردم‌فریب» سر دادند. آن‌ها همچنین فریاد می‌زدند «دشمن ما همین‌جاست دروغ می‌گین آمریکاست»، «می‌کشم می‌کشم آن‌که برادرم کشت»، «بسیجی برو گمشو»، «هیهات منا الذله» و «نترسید نترسید ما همه با هم هستیم،».

در خرمشهر هزاران نفر از مردم با شعارهای «آبادان، تا هستیم تنهات نمی‌گذاریم»، «رئیسی حیا کن مملکتو رها کن»، «خرمشهری بپاخیر برادرت کشته شد»، «می‌کشم، می‌کشم آنکه برادرم کشت»، «توپ تانک فشفشه، آخوند باید گم بشه»، «مرگ بر دیکتاتور»، «ننگ ما ننگ ما صداوسیمای ما»، «خوزستانی می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد»، «سوریه را رها کن فکری به حال ما کن» تظاهرات کردند. زنان آزاده خرمشهر در این تظاهرات نقش چشمگیری داشتند. آن‌ها ازجمله شعار می‌دادند: «همدست دزدها شدند، ملت را به کشتن دادند»، «می‌جنگیم می‌جنگیم، این شهر را پس می‌گیریم» و «مرگ بر بسیجی و بسیجی بی ناموس».. مردم خرمشهر با به سخره گرفتن نمایشها و قدرت نمایی های خامنه‌ای شعار می‌دادند «فرمانده فرمانده شهر زیر اوار مانده».
  
خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران با «درود بر خرمشهر و بندرعباس و بهبهان و شاهین شهر که به حمایت از آبادان و مردم بپاخاسته‌اش قیام کرده‌اند» گفت «فاجعه آبادان نمادی از ۴۳سال حاکمیت رژیمی است که ارمغانش تنها جنایت، فساد و دزدی است و افزود فریاد خامنه‌ای قاتله ولایتش باطله، رییسی حیاکن مملکتو رها کن و می‌کشم می‌کشم آنکه برادرم کشت، زبان حال عموم مردم ایران است که خواهان سرنگونی نظام منحوس ولایت فقیه هستند. آری دشمن همه مردم ایران همین‌جا، رژیم غارتگر آخوندی است که میهن ما را اشغال کرده است». خانم رجوی نقش زنان شجاع خرمشهر در دفاع از مردم آبادان را ستود و گفت «شجاعت آن‌ها الگویی برای تمام زنان ایران است»

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۶ خرداد ۱۴۰۱ (۲۷ مه ۲۰۲۲)