تظاهرات مردم تهران، اندیمشک، امیدیه و شهر ری در همبستگی با مردم آبادان با شعارهای خامنه‌ای قاتله، ولایتش باطله

 

امشب (۷خردادماه) شماری از مردم شهرهای تهران، اندیمشک، امیدیه و شهرری در همبستگی با مردم غیور آبادان علیه فساد و جنایت آخوندها تظاهرات کرده و شعار سردادند.ازجمله مردم اندیمشک با شعار خامنه‌ای قاتله، ولایتش باطله تظاهرات کردند.

در ادامه تظاهرات مردم غیور آبادان حمله مزدوران وحشی خامنه ای را پاسخ دادند و با شعار بی شرف بی شرف با آنها درگیر شدند.

 

 مردم اندیمشک در تظاهرات خود با شعارهای مرگ بر دیکتاتور با نیروهای سرکوبگر درگیر شدند