بزرگداشت ۳۰خرداد سرآغاز مقاومت انقلابی مردم ایران و روز شهدا و زندانیان سیاسی در استکهلم سوئد و آمستردام هلند

 

 

بزرگداشت ۳۰خرداد سرآغاز مقاومت انقلابی مردم ایران

و روز شهدا و زندانیان سیاسی در استکهلم سوئد - ۲۹خرداد۱۴۰۱

 

بزرگداشت ۳۰خرداد سرآغاز مقاومت انقلابی مردم ایران و روز شهدا و زندانیان سیاسی در آمستردام هلند - ۲۹خرداد۱۴۰۱