پاسخ کانون‌های شورشی به ظلم و جور آخوندها در شهرهای میهن

پاسخ کانون‌های شورشی به ظلم و جور آخوندها در شهرهای میهن

 

عملیات کانون‌های‌شورشی در تهران، قم و قزوین در پاسخ به تخریب خانه‌های مردم محروم در چابهار و رفسنجان

عملیات کانون‌های‌شورشی در قزوین، آمل و شیراز با درود به جوانان شورشگر در سمیرم و یاسوج که در پی قتل یک جوان بی‌گناه با مزدوران انتظامی درگیر شدند

عملیات کانون‌های‌شورشی در اصفهان، شیراز و زنجان در پاسخ به جمع کردن بساط یک دستفروش گرسنه و فقیر توسط مزدوران رژیم

 

عملیات کانون‌های‌شورشی در مشهد، نیشابور و ارومیه​​​​​​​

عملیات کانون‌های‌شورشی در زنجان، شیراز، اهواز، بندرعباس و میناب به نام جوانان سرکوب شده در شاهین شهر و شهریار​​​​​​​