سوزش غریب آبادی معاون بین‌الملل قضاییه جلادان از دیدار مایک پنس با خانم مریم رجوی در اشرف۳ + سخنگوی مجاهدین

 

وحشت و تهدید و پارس کردن هراسان آخوند اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات رژیم علیه مجاهدین:

تروریست‌های آلبانی هیچ‌گاه از آتش انتقام دوازده هزار شهید جنایات آنها در امان نبوده و نخواهند بود؛ گرچه هر روز بیش از پیش در اختیار سران تروریسم رسمی و دولتی از قبیل ترامپ و مایک‌ پنس و پمپئو قرار بگیرند. در حالیکه همین جانیان، خود هر روز بیش از گذشته در هراس بیشتر از خونخواهان قاسم سلیمانی هستند. مجاهدین از عذاب الهی در امان نخواهند بود.

سخنگوی مجاهدین :

ضربه بر بساط اطلاعات آخوندها و ترفندهایش برای تخریب قیام‌ها بسیار سنگین بوده است. سردژخیم وزارت اطلاعات ولایت فقیه فعلاً بهتر است قاچ زین را بچسبد تا طائب نشود!

 

 

غریب آبادی معاون بین‌الملل قضاییه جلادان: ملاقات مایک پنس با تروریستهای منافقین، گواهی بر حمایت رژیم آمریکا از تروریسم و بدخواهی آن برای نظام ایران است که هفده‌هزار نفرشان توسط این گروهک، ترور شده‌اند.

سخنگوی مجاهدین: جهنم هم به شمایان می‌گوید: هل من مزید؟!

معاون بین‌الملل قضاییه جلادان: از سال۱۴۰۰ در واقع یک کار بسیار مشترک خوبی آغاز شد، یک فشار سنگینی به کشور‌هایی که میزبان گروه‌های مجاهدین هستند وارد شد و ما در هیچ ملاقاتی نیست با سفرای کشورهای اروپایی یا هیأتهای کشورهای اروپایی که به قضیه مجاهدین نپردازیم.