سخنان پایانی خانم مریم رجوی در گردهمایی مجاهدین با حضور مایک پنس در اشرف ۳

 

زمانی مسعود گفت:
 اگر ایران بایستد، جهان در کنار مردم ایران خواهد ایستاد
اکنون مدافعان یک سیاست صحیح در قبال ایران
روزبه‌روز بیشتر در کنار شما قرار می‌گیرند چون شما ایستاده‌اید

 

مجدداً با گرم‌ترین درودها به قیام‌کنندگان و هم‌وطنان به پا خاسته در شهرهای مختلف میهنمان.
آقای معاون رئیس‌جمهور و خانم پنس
حضور شما و سخنرانی امروز شما که بسیاری از مردم ما در داخل ایران شنوندة آن بودند
همچنین تاکیدات شما بر نقش مقاومت مردم ایران و آلترناتیو دمکراتیک این رژیم، بخصوص تأکید شما بر نقش کانون‌های شورشی، موردتوجه ایرانیان آزاده در سراسر ایران و در سراسر جهان است.

در همین فرصت در همین فرصت می‌خواهم خطاب به مجاهدین و کانون‌های شورشی
و به قیام‌کنندگان و بپا خاستگان دلیر در سراسر میهن بگویم که:
زمانی مسعود گفت: اگر ایران بایستد، جهان در کنار مردم ایران خواهد ایستاد.
اکنون مدافعان یک سیاست صحیح در قبال ایران روزبه‌روز در کنار شما بیشتر می‌شوند و بیشتر قرار می‌گیرند. چون شما ایستاده‌اید.

از ۳۰ خرداد سال ۶۰ سرآغاز مقاومت سراسر در برابر استبداد دینی، و روز شهیدان و زندانیان سیاسی که در همین روزها چهل و یکمین سالگرد آن را پشت سر گذاشتیم این ایستادگی نیروی حیات و پیشروی مقاومت ایران است و بذری است که امروز در قیام‌ها رویان شده است.
درود می‌فرستم به خیزش هم‌وطنان شجاع در تهران، اهواز، اصفهان، دورود، کرمانشاه،
 در شوش، در زنجان، در بندرعباس در رشت و همه شهرهای ایران.

شما شما ناقوس‌های سرنگونی رژیم را به‌صدا درآورده‌اید.
شما معلمان شریف که می‌گویید: جنبش فرهنگیان آماده قیام است.
شما بازنشستگان دلیر، که شعار مرگ بر رئیسی را همگانی کرده‌اید
و شما قیام‌کنندگان علیه گرانی و گرسنگی که می‌گویید خامنه‌ای قاتل و ولایتش باطل است.
و از خشم و خروش شما در آبادان داغدار، فریاد مرگ بر خامنه‌ای جوشید و همة ایران را فراگرفت.

آری این طرح سرنگونی رژیم است که در قیام‌های شعله‌ور شما به‌پیش می‌رود.
سلام به دلیران کانون‌های شورشی که برای راهگشایی قیام‌ها پی‌درپی ظلمت اختناق را به آتش می‌کشند.

و سلام بر یکایک قیام‌کنندگان.

تقلای آخوندها که با پخش شعارهای انحرافی در خلال اعتراض‌ها که همچنانکه گفتند امروز آقای معاون رئیس‌جمهور، آن‌ها که می‌خواهند روح سرنگونی را از قیام بگیرند به این معنی است که در مقابل جنبش سرنگونی طلبی در بن‌بست قرارگرفته‌اند.
یعنی همه راه‌ها به روی آخوندها بسته‌شده است و همة راه‌ها برای آزادی به‌روی مردم ایران باز شده است.

آری آری زمان پیشروی است و زمین و زمان می‌گوید نوبت پیروزی و آزادی مردم ایران است.
پیروز باشید.