گزارش تلویزیون اس.آر.اف. سوئیس پروندة قتل کاظم رجوی به‌عنوان بخشی از یک نسل‌کشی احتمالی علیه هزاران نفر از اپوزیسیون ایران باید بار دیگر در سوئیس گشوده شود


طبق نتیجه تحقیقات سوئیس ۱۳ نفر که همة آن‌ها پاسپورت‌های دیپلوماتیک داشتند در آماده‌سازی و قتل کاظم رجوی دست داشتند. جوخه مرگ بارها در سال ۱۹۸۹ از ایران به‌سوئیس پرواز کرده بود

این حقوقدان و استاد دانشگاه در سوئیس با کارزارهایی خستگی‌ناپذیر علیه نقض حقوق‌بشر و شکنجه و بازداشت‌های خودسرانه فعالیت می‌کرد.
سفیر وقت رژیم در سازمان ملل او را به‌بدترین اقدام انتقام جویانه تهدید کرد. کاظم رجوی بارها به‌ترور تهدید شد و در ۲۴ آوریل ۱۹۹۰ تهدیدها عملی شد.

 
مجری تلویزیون اس. آر. اف سوئیس: اولین قسمت سریال ما، با یک قتل در سال ۱۹۹۰ آغاز می‌شود. یک جوخه مرگ ۱۳ نفری در شهر کوپه در کانتون وو، مبارز اپوزیسیون ایران کاظم رجوی را ترور می‌کند. قتل با مأموریت علیه یک مخالف رژیم ایران در خاک سوئیس. چراکه کاظم رجوی در سوئیس پناهنده شده بود. تحقیقات به این نتیجه رسید که سرویس مخفی (رژیم) ایران مسئول این قتل بوده است. اما هیچ‌کس به دست عدالت سپرده نشد. امروز سیاست و دستگاه قضایی سوئیس بار دیگر این پرونده را باز می‌کنند. مریم راینهارد جزئیات را گزارش می‌کند.
گزارشگر: رد پای یک قتل سیاسی. در شهر کوپه در کانتون وو، یک جوخة مرگ (رژیم) ایران در آوریل ۱۹۹۰ مخالف رژیم کاظم رجوی را در مقابل محل سکونتش به‌ضرب گلوله به‌قتل می‌رسانند. بهزاد نظیری همکار کاظم رجوی است. آن‌ها باهم علیه نقض حقوق بشر در ایران مبارزه می‌کردند. ۳۰ سال پس‌ازاین سوءقصد، او ما را به سمت محل وقوع قتل هدایت می‌کند. جان‌باختن کاظم رجوی هنوز وی را به‌شدت متأثر می‌کند.
بهزاد نظیری: هرسال من متأثر می‌شوم؛ از سال ۱۹۹۰ هرسال در تاریخ ۲۴ آوریل. کاظم رجوی یک سمبل بود. ایرانی‌ها او را شهید بزرگ حقوق بشر می‌نامند.
گزارشگر: مقاومت در برابر رژیم ایران سرنوشت او را مشخص کرد. کاظم رجوی در مسیر خود به سمت خانه‌اش است. به‌فاصلة کمی قبل از رسیدن به مقصد یک ماشین به وی نزدیک می‌شود. یک مانور سبقت‌گرفتن شروع می‌شود و ماشین رجوی بارها از پهلو کوبیده می‌شود. رجوی تلاش می‌کند از دست ماشینی که وی را تعقیب می‌کند، خلاص شود، اما تلاش‌ها بی‌نتیجه است. به ناگهان در برابر رجوی ماشینی قرار می‌گیرد که مسیر وی را می‌بندد. وی به‌ضرب گلوله کشته می‌شود.


کاظم رجوی که بود؟

این حقوقدان و استاد دانشگاه از تبعید در سوئیس، علیه نقض حقوق‌بشر در ایران مبارزه می‌کرد. علیه بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه. او با کارزارهایی به‌نحوی خستگی‌ناپذیر، توجهات را به‌نقضهای حقوق‌بشر در ایران جلب می‌کرد.
دکتر کاظم رجوی: «شکنجه به‌طور سیستماتیک توسط این رژیم استفاده می‌شود تا هر فرد مخالف را به‌طور فیزیکی از بین ببرد».
گزارشگر: او بارها به‌ترور تهدید شده بود. در ۲۴ آوریل ۱۹۹۰، این تهدیدات عملی شد. این قتل آشکارا از مدت‌ها قبل طراحی شده بود. جوخة مرگ بارها در سال ۱۹۸۹ از ایران به‌سوئیس پرواز کرده بود، با این هدف که در برابر خانة این مبارز اپوزیسیون ایران علیه او جاسوسی کنند.

بهزاد نظیری: علائمی وجود داشت که او به‌زودی به‌قتل می‌رسد. طرح برای ترور کاظم رجوی در خانه‌اش در نهایت منتفی شد. طرح‌های متعدد ترور وجود داشت. همة این موارد در اسناد پرونده موجود است و من برایتان داستان‌سرایی نمی‌کنم. سرانجام جوخة مرگ تصمیم گرفت او را در ماشین به‌قتل برساند. این به‌نظر آن‌ها مؤثرترین طرح می‌آمد.
گزارشگر: او از این ماشین که قاتلان کرایه کرده بودند به ‌قتل رسید. آن‌ها به‌عنوان یک رد پای غیرقابل‌شناسایی دو کلاه‌سیاه جا گذاشتند که نشانه‌ای از این است که سرویس مخفی (رژیم) ایران پشت این سوءقصد قرار داشته است. اما (رژیم) ایران هرگونه ارتباط با این سوءقصد را رد می‌کند. عاملان این قتل توسط دولت آن موقع پوشش داده می‌شدند. تحقیقات به این نتیجه رسید که ۱۳ نفر در اقدام برای آماده‌سازی و قتل کاظم رجوی دست داشتند و همة آن‌ها پاسپورت‌های دیپلوماتیکی در اختیار داشتند که حکومت ایران فقط به کسانی اعطا می‌کرد که در مأموریت رسمی بودند. قاتلان به‌این‌ترتیب توانستند بدون این‌که کسی متوجه شود فرار کنند. ۲ سال بعد در فرانسه، دو نفر از مظنونین این قتل دستگیر شدند. فرانسه بارها به‌سوئیس وعدة استرداد آنها را می‌دهد. اما آن‌ها آزاد می‌شوند و می‌توانند بدون هیچ مشکلی به‌تهران برگردند. قتل و تهدیدات علیه شخصیت‌های اپوزیسیون پس از ۳۰ سال هنوز واقع می‌شود. بهزاد نظیری مبارز اپوزیسیون ایران در مسیر خود به کاخ ملل در ژنو است. او در اینجا تهدیدات مرگ علیه کاظم رجوی را به خاطر می‌آورد.
بهزاد نظیری: من بارها متوجه شده بودم که او توسط دیپلمات‌ها تهدید می‌شد. همچنین توسط سفیر وقت (رژیم) ایران در سازمان ملل؛ او دکتر کاظم را به بدترین اقدام انتقام‌جویانه تهدید کرد.
گزارشگر: دیپلمات پیشین سازمان ملل (کاظم) رجوی مرعوب نشد و به‌فاصلة خود ادامه داد. او درد و رنج‌های بیش‌ازحد زیادی را در خانواده خودش تجربه کرده بود. خواهر وی اعدام‌شده بود. برادر وی رهبر گروه مسلح ایرانی به‌نام سازمان مجاهدین خلق بود. رجوی‌ها علیه دستگیری‌های خودسرانه و شکنجة رژیم آخوندی مبارزه می‌کردند.
ازنظر تاریخدان آدریان هنی این پرونده بخشی از سلسله ترورهای رژیم ایران علیه افراد اپوزیسیون است. تعقیب سیستماتیک شخصیت‌های اپوزیسیون از مجاهدین خلق در تبعید، تا به امروز ادامه دارد.
آدریان هنی، تاریخدان: مبارزه بین مجاهدین خلق و حکومت ایران در خاک اروپا مانند گذشته ادامه دارد. به‌طور مثال در تابستان ۲۰۱۸، حکومت ایران تلاش کرد یک حملة بمب‌گذاری علیه یک گردهمایی رسمی مجاهدین در خارج پاریس انجام دهد. در آن مورد حتی یک دیپلمات رسمی دارای اعتبارنامه از وین شخصاً درگیر آن بود و به همین دلیل به‌حکم ۲۰ سال زندان محکوم شد.


گزارشگر: نیلز دو داردل، وکیل و دوست دیرینة کاظم رجوی است.
او مدت کوتاهی پیش، در برابر دادگاه یک موفقیت به دست آورد. پرونده قتل رجوی باید یک‌بار دیگر در سوئیس گشوده شود و این بار به‌عنوان بخشی از یک نسل‌کشی احتمالی علیه هزاران نفر از اپوزیسیون ایران.
نیلز دو داردل: در گام اول ما درخواست تمدید احکام جلب بین‌المللی ۱۳ عامل قتل و وزیر اطلاعات وقت علی فلاحیان را دادیم. ما از پاییز گذشته منتظر تصمیم دادگاه فدرال هستیم.
گزارشگر: به‌این ترتیب پروندة قتل کاظم رجوی دوباره فعال شده است. الآن توپ در زمین دادگاه فدرال است. این برای اپوزیسیون ایران در تبعید یک پیروزی علیه به‌فراموشی‌سپرده شدن این پرونده محسوب می‌شود.