فوری: خبر معامله شرم‌آور بین رژیم آخوندی و دولت بلژیک

 


فوری: خبر معامله شرم‌آور بین رژیم آخوندی و دولت بلژیک بر روی سایت پارلمان برای آزادی و دربردن اسدالله اسدی دیپلمات‌تروریست بمب‌گذار از مجازات در چهارمین سالگرد طرح کشتار بزرگ در گردهمایی مقاومت ایران در ویلپنت پاریس
_خبر تصویب فوریت یک لایحه در مجلس بلژیک اکنون بر روی سایت پارلمان گذاشته‌شده و قرار است به‌زودی به تصویب برسد. طبق این لایحه مجرمان محکوم‌شده دو کشور می‌توانند مدت محکومیت خود را در کشور خود بگذرانند که فقط یک طنز تلخ است.
اگر این معامله تصویب شود به این معنی است که دیپلمات تروریست بمب‌گذار و همدستانش آزادشده و به ایران می‌روند. اسدالله اسدی به ۲۰ سال زندان محکوم‌شده که ۴ سال آن را گذرانده است. مزدور مهرداد عارفانی به ۱۷ سال و نسیمه نعامی و امیر سعدونی هرکدام به ۱۸ سال زندان و ابطال پاسپورت‌ها و تابعیت بلژیکی محکوم‌شده‌اند.
مقاومت ایران این معامله ننگین با حکومت آخوندی را که بزرگ‌ترین مشوق تروریسم و جنایت در خاک اروپاست قویاً محکوم می‌کند و خواهان توقف آن است.
خانم مریم رجوی هم‌وطنان ایرانی، وکلا، شخصیت‌های سیاسی، نمایندگان پارلمان بلژیک، پارلمان اروپا و دیگر پارلمان‌های اروپایی را به اقدام فوری برای ممانعت از تصویب این لایحه فراخواند و افزود اگر این لایحه تصویب شود فاشیسم دینی در اقدامات تروریستی بسیار جری‌تر خواهد شد.
خانم رجوی گفت: اگر بمب‌گذاری و طرح کشتار بزرگ در پاریس موفق می‌شد، بزرگ‌ترین حادثه تروریستی در اروپا بود. اگر این لایحه تصویب شود دیگر کسی در اروپا در برابر کشتار‌گران حاکم بر ایران امنیت و مصونیت ندارد.
این پرونده ۲۵ شاکی خصوصی از شخصیت‌های سیاسی در آمریکا و اروپا دارد و زد و بند و معامله در مورد جان آن‌ها و صدها و هزاران تن دیگر که در گردهمایی در معرض خطر بودند، یک لکه ننگ فراموشی ناپذیر است.