اعتراضات جهانی به معاملهٔ ننگین و لایحهٔ شرم‌آور برای آزاد کردن دیپلمات-تروریست رژیم در بلژیک

 
اعلام همبستگی کمیته‌های پارلمانی  در کشورهای مختلف با مقاومت ایران 
و  اعتراض علیه معامله شرم‌آور دولت بلژیک و رژیم آخوندی

شماری از کمیته‌های بین‌المللی پارلمانترها و شخصیت های سیاسی در کشورهای مختلف که در همبستگی با کارزار جهانی و اعتراض به مقامات بلژیک اعلام موضع کرده اند  تا ساعت ۲۴ یکشنبه‌شب ۱۲تیر عبارتند از : کمیته نمایندگان پارلمان و شهرداران بلژیک برای یک ایران دمکراتیک، کمیته استرالیایی حامیان دمکراسی در ایران، کمیته سوئیس برای دمکراسی و جدایی دین از دولت در ایران، فدراسیون حقوق‌بشر ایتالیا، کمیته پارلمانترهای ایتالیایی برای ایران آزاد، کمیته فرانسوی برای یک ایران دمکراتیک، کمیته پارلمانی بریتانیا برای آزادی ایران، کمیته آلمانی همبستگی برای ایران آزاد، کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت، دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا و مایکل موکیزی وزیر دادگستری پیشین آمریکا.