کارزار برای عدالت در بلژیک و سوئد ـ ساعت وصل

قسمت اول:

میهمان برنامه: محمد شفایی

بعد از ۳۳ماه تلاش نفس‌گیر و پس از پشت سر گذاشتن ۹۲ جلسه، سرانجام دادگاه استکهلم حکم دژخیم حمید نوری را صادر کرد. حبس ابد همراه با پرداخت هزینه و غرامت

با کارزار ۳۳ماهه مقاومت ایران، اقدامات وزارت اطلاعات و مزدورانش برای مصادره خون قهرمانان کشتار۶۷ و هویت‌زدایی از آنان در هم شکست. اگر این کارزار نبود نظام قتل‌عام می‌توانست با ترتیب دادن یک محاکمه نمایشی، پرونده را از مسیر خود منحرف نماید.

این کارزار افشاگرانه هم‌چنین میز نظام قتل‌عام برای مینی‌میزه کردن ابعاد قتل‌عام ۶۷ و سفید‌سازی و به‌در بردن یک مهره دست‌اندرکار نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت را به هم‌ریخت و این محاکمه را به محاکمه تمامیت رژیم تبدیل کرد.

امروز این «خون ماندگار» گریبان آنان را گرفته است. شگفتا که این خون که قرار بود در ظلمات خاموش خاک به فراموشی سپرده شود، رساترین فریاد عصر ماست. اینک روزگار، خبیث‌ترین مجری حکم خمینی را بر سریر حکومتی نفرت‌آمیز نشانده است تا وجدان جهان معاصر بداند چه کسی آن ۳۰هزار را به طناب‌های رقصان دار سپرد.

آری، امروز این خون ماندگار از خاک بالیده، شکوفه کرده و به بر نشسته است. آری آری خاوران تکه خاکی در جنوب شرق تهران که قرار بود برای همیشه از یاد برود، بخشی از رازهای سینه خود را برملا کرده است.

 

قسمت دوم:‌

قسمت سوم:‌

قسمت چهارم:‌