پیشروی‌های مقاومت و زوزه‌های رژیم ـ برنامه ساعت وصل

ساعت وصل ـ پیشروی‌های مقاومت و زوزه‌های رژیم  ۷مرداد۱۴۰۱

میهمان برنامه: مهری علیقلی

اکنون ۳۴سال از عملیات فروغ جاویدان می‌گذرد. عملیاتی که صیاد شیرازی سپهبد معدوم نظام ولایت فقیه دربارهٔ آن گفت: «برای من خیلی غیرمترقبه بود»، چنین عملیاتی «تاکنون در جنگ دیده نشده بود» و می‌گفتیم «آخر این چه جور دشمنی است که هم‌چنان دارد با این شتاب جلو می‌آید».

لرزهٔ سرنگونی فروغ تنها مربوط به‌صحنه‌های آن نبرد تاریخی نیست. تهدید و ترس از سرنگونی در سراپای نظام آن‌چنان نهادینه شده که هر سال سردمداران رژیم به‌مناسبت «سرنگون نشدن نظام» روضه «مرصاد» می‌خوانند و حتی جلادان نسل‌کشی مجاهدین هم کف بر دهان و زوزه کشان می‌گویند: «ما هنوز با مجاهدین در میدان عملیاتی هستیم» و «آنها با ما می‌جنگند و شعار براندازی می‌دهند» و هشدار پشت هشدار که هر کس در نظام باید مجاهدین «را شناسایی کند، مبارزه کند، حذف‌‌(شان) کند و اگر این کار را نکند اجازه داده است که مجاهدین نظام را درو کنند»، چرا که مجاهدین کماکان «در حال عملیات علیه» نظام و «در فکر براندازی» آن هستند

خمینی که تصمیم قتل‌عام تمامی زندانیان مجاهدین سر موضع را از قبل گرفته و آماده‌سازیهایی هم تدارک دیده بود، آن را از زمانی که تصمیم به خوردن زهر آتش‌بس گرفت به اجرا گذاشت و می‌خواست مجاهدین و آلترناتیو دمکراتیک را در این بزنگاه سیاسی با اعلام آتش‌بس مات و قربانی صلحی کند که پرچمش را همین مقاومت برافراشته بود. اما ارتش صلح و آزادی با پیشدستی و تعرض عظیم فروغ جاویدان، نبرد سرنگونی را که پرچمش از ۳۰خرداد ۱۳۶۰برافراشته شده بود، تثبیت و اثبات کرد.

ساعت وصل، قسمت دوم ـ گرامی می‌داریم یاد و خاطره عملیات غرور آفرین فروغ جاویدان را

تماس هموطنان از شهرهای مختلف میهن

ساعت وصل ـ قسمت سوم

ـ فروغ جاویدان پرچم آماده‌باش و شورش بی‌وقفه برای سرنگونی بود ـ

تماس هموطنان از داخل کشور

ساعت وصل، قسمت چهارم ـ امروز پیام و شعله عملیات فروغ جاویدان در رزم هزاران کانون شورشی در سراسر ایران روشن است .

تماس هموطنان از داخل کشور