تهران - بزرگراه امام علی، پارک صدف: پخش شعارهای سرنگونی

تهران - بزرگراه امام علی، پارک صدف، ساعت ۲۰۴۰ پنجشنبه‌شب ۲۰مرداد: پخش شعارهای سرنگونی و عاشورا، تنها ره رهایی سلاح و سرنگونی، لعنت بر آل یزید خامنه‌ای رئیسی، حکومت یزیدی آخوندی سرنگون سرنگون، نه شاه میخوایم نه آخوند لعنت به هر دوتاشون و خون حسین می‌جوشد مجاهد می‌خروشد.