برگزاری نمایشگاه قتل‌عام سال۶۷ در برابر کنگره آمریکا

 

 

روز جمعه ۲۱مردادماه نمایشگاهی درباره اسناد قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال۶۷ در برابر کنگره آمریکا در واشنگتن برگزار شده است.

بخش عمده این نمایشگاه حاوی اسناد و مدارکی است که نقش آخوند رئیسی جلاد در قتل‌عام سال۶۷ را افشا می‌کند. در این نمایشگاه هم‌چنین اسنادی از مشارکت رئیسی جلاد در ۴دهه جنایتهای رژیم و نقض وحشتناک حقوق‌بشر در ایران را به نمایش می‌گذارد. در بخشی از این نمایشگاه به نقش آخوند رئیسی در کشتار بیش از ۱۵۰۰تن از قیام‌کنندگان در جریان تظاهرات‌های آبان ماه سال۹۸ پرداخته شده است.

این نمایشگاه به مدت ۴روز از تاریخ ۲۱ تا ۲۴مرداد از ساعت ۱۲۳۰ تا ۱۷۰۰ به وقت واشنگتن ادامه خواهد یافت. در طی این روزها شاهدان و بستگان قربانیان قتل‌عام سال۶۷ و شخصیتهای سیاسی سخنرانی خواهند کرد. خواسته اصلی آنها این است که به آخوند رئیسی به هیچ‌وجه نباید اجازه داده شود که به آمریکا سفر کند تا در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کند. آخوند رئیسی در لیست تحریم‌های دولت آمریکا قرار دارد و وزارت خزانه‌داری آمریکا با عبارات خیلی صریح آخوند رئیسی را به جرم مشارکت در «کشتارهای فراقانونی»، «شکنجه» و «سرکوب شهروندان» تحریم کرده است. این تحریم‌ها در آبان۹۸ اعلام شد وقتی که آخونند رئیسی سردژخیم قضاییه جلادان بود.

یکی دیگر از خواسته‌های شرکت‌کنندگان و برگزار کنندگان این نمایشگاه این است که نه فقط باید از ورود رئیسی جلاد به آمریکا ممانعت شود بلکه باید او را به‌خاطر نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در برابر عدالت قرار گیرد.