تظاهرات یاران شورشگر در ژنو در سوئیس، یوتوبوری در سوئد، و آرهوس در دانمارک ـ فراخوان به محاکمه رئیسی جلاد ۶۷،

 

ژنو مقابل مقر اروپایی سازمان ملل

نمایشگاه نقض حقوق بشر در حاکمیت آخوندهای ضدایران و ایرانی

 

میدان ناسیون ژنو:

نمایشگاه قتل‌عام شدگان سال ۶۷ در میدان تاسیون ژنو

 

یوتوبوری - سوئد

آرهوس - دانمارک