ساعت وصل: بحران آب نمودی از بحران سرنگونی

 

امروز فقط همدان در آتش عطش نمی‌سوزد. شهرها و روستاهای ایران یکی پس از دیگری به کام اهریمن زندگی‌سوز می‌غلتند. در پشت سر همدان، ارومیهٔ تشنه و سیمای تکیده و نمک‌سود دریاچهٔ ارومیه و بعد از آن شهر کرد قرار گرفته است.

در حالی که اخبار تشنگی همدان و تظاهرات مردم آن در فضای مجازی دست به دست می‌شود، خبر از تشنگی کازرون و زنجان می‌رسد. بروجرد، کرمانشاه و دیگر شهرها و استانها نیز در این صف قرار دارند. خوزستان داغ، اصفهان با بستر خشک زاینده رود و سیستان و بلوچستان تفته پیش‌تر از همدان و شهر کرد به این بلیه گرفتار بودند.

بی آبی مانند گرسنگی، بی‌خانمانی، بی‌پولی، تورم، گرانی، نبود دارو و دیگر نیازهای کف زندگی، گریبان مردم شهرها را در خود می‌فشرد. خامنه‌ای می‌خواهد با گرفتار کردن مردم به ابتدایی‌ترین ضرورت‌های زنده‌بودن، آنان را زمین‌گیر کرده و از اندیشیدن به قیام و خیزش بازدارد.

اهمال نظام ولایت فقیه نسبت به تأمین زیرساخت‌های لازم برای زندگی مردم ایران در حالی است که این حکومت یک روز را هم برای پرداختن به مقاصد تروریستی و سرکوبگرانهٔ خود و خاصه‌خرجی برای آن از دست نمی‌دهد.

به دست آوردن آب و رسیدن به آبادانی در گرو آزادی است. مردم همدان به‌خوبی می‌دانند که با وعده‌های پوشالی و سفرهای آن‌چنانی رئیسی و مهره‌های ریز و درشت حکومت، آب به همدان نخواهد رسید. آنها مانند مردم دیگر شهرها و استانهای به‌پاخاسته ایران، تشنهٔ آب و آزادی هستند و راه دستیابی به آن را در «کف خیابان» یافته‌اند.

شعارهای آنان در شبهای شورشی همدان، همان شعارهایی است که مردم ایران در قیامهای سراسری خود با صدای رسا تکرار می‌کنند.

حضور زنان و دختران شجاع در این تظاهرات و پیشتازی و مقاومت آنان در برابر گزمه‌های خامنه‌ای از طلوع دوران جدیدی در این سرزمین خبر می‌دهد. پیام به‌پاخاستن آنها این است که دیگر تحمل کافی است. باید «غیرت» ایرانی را به اشغالگران ایران نشان داد.

آری، «تا آخوند کفن نشود، این وطن وطن نشود».

 

ساعت وصل ـ چشمان نگران مردم همدان اینک شاهد جان کندن سد اکباتان است ـ قسمت دوم

تماس هموطنان از شهرهای مختلف میهن

ساعت وصل ـ این روزها ورد زبان مردم، نفرین بر مسئولان بی‌کفایت است ـ قسمت سوم

تماس هموطنان از داخل کشور

ساعت وصل ـ خامنه‌ای و رئیسی سرسپرده‌ترین عناصر خود را در دولت، مجلس و استانها بر سر کار گمارده‌اند ـ قسمت چهارم

تماس هموطنان از داخل کشور