اعتصاب سراسری در شهرهای کردستان

دوشنبه ۲۸شهریور ۱۴۰۱، در پی فراخوان از پیش اعلام شده، در اعتراض به قتل جنایتکارانه مهسا امینی توسط نیروهای سرکوبگر گشت کشتار رژیم، امروز دوشنبه اعتصاب سراسری در شهرهای کردستان آغاز شده است.

 تا این لحظه شهرهای سقز، مهاباد، سنندج ،اشنویه، بوکان ،مریوان، بانه،  سردشت   به اعتصاب پیوسته‌اند.

 

دیواندره -صدای تیراندازی  و مقاومت مردم در تمام فضای این شهرستان کوچک به گوش می‌رسد- ۲۸ شهریور 

دیواندره - مردم شهرستان دیواندره در اعتراض به  قتل مهسا_امینی به خیابان‌ها آمدند. با شعار «ننگ ما ننگ ما رهبر الدنگ ما»- ۲۸ شهریور 

درگیری سنگین در دیواندره -۲۸ شهریور

دیواندره مردم شهرستان دیواندره در اعتراض به  قتل مهسا امینی به خیابان‌ها آمدند.-۲۸ شهریور 
 نیروی انتظامی به سمت مردم   با اسلحه ساچمه‌ای و پرتاب گاز اشک‌آور حمله کرد

حضور گسترده نیروهای سرکوبگر یگان ویژه و امنیتی در خیابان‌های شهر سقز- ۲۸ شهریور 

تظاهرات مردم شهر دیواندره در اعتراض به قتل مهسا امینی با شعار« نترسید نترسید ما همه با هم هستیم » - ۲۸ شهریور 

تظاهرات مردم شهر دیواندره در اعتراض به قتل مهسا امینی - ۲۸ شهریور

تظاهرات مردم شهر دیواندره در اعتراض به قتل مهسا امینی - ۲۸ شهریور

 مریوان - اعتصاب در شهر مریوانبه قتل مهسا امینی -۲۸ شهریور

دیواندره- اعتصاب مغازه داران  به قتل مهسا امینی -۲۸ شهریور

 

-دیواندره- اعتصاب مغازه‌داران به‌قتل مهسا امینی -۲۸ شهریور

 

جوانرود- اعتصاب مغازه داران  به قتل مهسا امینی -۲۸ شهریور

-جوانرود- اعتصاب مغازه‌داران به‌قتل مهسا امینی -۲۸ شهریور

 

پیرانشهر- اعتصاب مغازه‌داران  به قتل مهسا امینی  -۲۸ شهریور 

بوکان - اعتصاب مغازه‌داران  به قتل مهسا امینی -۲۸ شهریور 

بانه- اعتصاب مغازه‌داران  به قتل مهسا امینی -۲۸ شهریور 

 

 در حملات وحوش خامنه ای در  روزهای گذشته ۳۳ نفر در سقز زخمی شده‌اند که حال ۵ نفرشان وخیم است و به تبریز منتقل شدند

۳۳ نفر در سقز زخمی شده‌اند که حال ۵ نفرشان وخیم است و به تبریز منتقل شدند، و دو نفر هم کشته شدند. -

 

بوکان - اعتصاب مغازه داران  به قتل مهسا امینی -۲۸ شهریور 

بانه- اعتصاب مغازه داران  به قتل مهسا امینی -۲۸ شهریور 

مریوان - اعتصاب مغازه داران  به قتل مهسا امینی -۲۸ شهریور 

سقز - اعتصاب مغازه داران  به قتل مهسا امینی -۲۸ شهریور 

-سقز - اعتصاب مغازه‌داران به‌قتل مهسا امینی -۲۸ شهریور

سنندج - اعتصاب مغازه‌داران به قتل مهسا امینی -۲۸ شهریور 

-سنندج - اعتصاب مغازه‌داران به‌قتل مهسا امینی -۲۸ شهریور

 

مهاباد - اعتصاب مغازه‌داران در اعتراض به قتل مهسا امینی

 

سقز- اعتصاب مغازه‌داران در اعتراض به‌قتل مهسا امینی

 

اشنویه - اعتصاب مغازه‌داران در اعتراض به قتل جنایتکارانه مهسا امینی