بلژٰیک - بروکسل برگزاری کنفرانس مطبوعاتی و تظاهرات، همزمان با دادگاه استیناف بروکسل

 

بروکسل - کنفرانس مطبوعاتی مقاومت ایران و تظاهرات ایرانیان آزاده مقابل وزارت‌خارجه بلژیک
همزمان با جلسه داده استیناف بروکسل
۱۹سپتامبر - ۲۸شهریور ۱۴۰۱

ضرورت قاطعیت در قبال تروریسم دولتی و شانتاژ و گروگان‌گیری حکومت آخوندی برای آزادی دیپلمات تروریست رژیم اسدالله اسدی

 

مصاحبه محمد محدثین، مسئول کمیسیون خارجهٔ شورای ملی مقاومت ایران در خصوص دادگاه استیناف بروکسل:

در دادگاه بروکسل هستیم. دادگاه بروکسل مشغول بررسی شکایتی هست که مقاومت ایران ۱۱شاکی، خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت و ۱۰نفر از اعضا و مسئولان شورای ملی مقاومت و شخصیتهای برجسته بین‌المللی شکایت بردند به این دادگاه و خواهان توقف و ممنوعیت انتقال تروریست بمبگذار رژیم آخوندی، اسدالله اسدی به ایران هستند. دادگاه الآن در جریان هست و وکلای مقاومت ایران مشغول دفاع هستند. از یکساعت و نیم پیش دادگاه شروع شده و دادگاه ادامه خواهد داشت. احتمالاً تا ساعاتی دیگر و به این سؤال می‌خواهد رسیدگی کند و جواب بدهد که چرا نباید اسدالله اسدی آزاد بشود و به ایران منتقل شود. همان‌طور که در دادگاه مطرح شده و قبل از آن مقاومت ایران مطرح کرده: آزادی اسدالله اسدی به‌معنی تشویق تروریسم و تشویق جنایت است. اسدی یک پاسدار معمولی یا یک حتی تروریست معمولی نیست. او کسی است که یک شبکه‌ای از مزدوران و تروریستها را در همین اروپا، برای کارهای تروریستی و جنایتکارانه آموزش می‌داده. آزادی اسدی همان‌طور که در دادگاه هم مطرح شد به‌معنی تشویق تروریسم و تشویق گروگانگیری است. رژیم آخوندی را هم به تروریسم بیشتر و هم به گروگانگیری بیشتر تشویق می‌کند. آزادی اسدی معنی‌اش عبارتست از مصونیت دادن به جنایتکاران و تروریستها و این نباید محقق بشود. نباید انجام بشود. مقاومت ایران از تمام راههای قانونی و سیاسی، تمام کارزار گسترده خودش را انجام می‌دهد که از چنین اقدامی، از آزادی چنین جنایتکاری جلوگیری بکند. آزادی اسدی همان‌طور که کارشناسان برجسته در این جا اظهارنظر می‌کنند در واقع به حلقه معیوب، به سیکل معیوب و سیکل خطرناکه تروریسم و گروگانگیری و تبادل تروریست با گروگان بیگناه به این سیکل رو تغذیه و تقویت می‌کنه. به این سیکل، به این حلقه، به این چرخه سود می‌رساند. به همین خاطر دادگاه الآن مشغول بررسی همین موضوع هست و احتمالاً ساعاتی دیگر ادامه خواهد داشت.