پنجمین روز قیام مردمی، سومین روز خروش دانشجویان، تظاهرات و اعتراضات در بازار تهران و دومین روز اعتصاب مغازه‌داران و کسبه در کردستان

 

پنجمین روز قیام مردمی، سومین روز خروش دانشجویان در دانشگاههای

تهران، علم‌و‌صنعت، ملی، یزد، خوارزمی کرج، پزشکی تبریز، علوم اجتماعی علامه، بهزیستی و توانبخشی تهران

تظاهرات و اعتراضات در بازار تهران و دومین روز اعتصاب مغازه‌داران و کسبه در کردستان

 

صبح سه‌شنبه ۲۹شهریور برای سومین روز دانشجویان در دانشگاههای مختلف از جمله دانشگاههای تهران، علم و صنعت، ملی موسوم به بهشتی، علوم اجتماعی علامه و بهزیستی و علوم توانبخشی در تهران، دانشگاه یزد، دانشگاه خوارزمی کرج، علوم پزشکی تبریز، با شعارهای ضدحکومتی دست به تظاهرات زدند.

امروز دانشگاه خوارزمی کرج با شعار «این همه سال جنایت مرگ بر این ولایت»، «تجاوز جنایت، مرگ بر این ولایت» و «مرگ بر این استبداد» به اعتراضات سایر دانشگاهها پیوست. دانشجویان دانشگاه ملی شعار می‌دادند «خامنه‌ای قاتله ولایتش باطله»، «بسیجی بی‌غیرت داعش ما شمایید» و «تا آخوند کفن نشود این وطن وطن نشود». دانشجویان علوم پزشکی تبریز با شعار «مرگ بر این استبداد»، «فرق و فساد و بیداد ننگ بر این استبداد»، «می‌کشم می‌کشم هر آن که خواهرم کشت» و «از کردستان تا تبریز صبر ما گشته لبریز» دست به تظاهرات زدند. در دانشگاه علم و صنعت دانشجویان شعار می‌دادند «مرگ بر ماشین گشت کشتار». مزدوران بسیجی به دانشجویان علم و صنعت حمله کردند که دانشجویان با شعار «بی‌شرف بیشرف» به مقابله بر خاستند. دانشجویان بهزیستی و علوم توانبخشی تهران شعار می‌دادند «توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه». دانشجویان یزد فریاد می‌زدند «دانشجو می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد»

صبح سه‌شنبه بازاریان خشمگین تهران در محوطه بازار با شعارهای بازاری با غیرت حمایت حمایت دست به اعتراض زدند. در شهرهای کردستان به‌رغم این‌که مأموران اطلاعاتی و انتظامی و پاسداران و لباس شخصی‌ها مستقر شده‌اند، اما در شماری از شهرها مانند پاوه، بوکان و بانه بازاریان و مغازه‌داران هم‌چنان در اعتصاب هستند.

خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت با درود به جوانان و دانشجویان و بازاریان بپا خاسته در مناطق مختلف کشور گفت نام شهیدان قیام در کردستان ایران، که سر به راه آزادی نهادند جاویدان است. وی از جوانان غیرتمند خواست به بزرگداشت شهیدان و یاری خانواده‌هایشان قیام کنند و از پزشکان و پرستاران شریف و آزاده خواست به دور از چشم نیروهای سرکوبگر به مداوای مجروحان بپردازند و اجازه ندهند به دست پاسداران و مزدوران انتظامی و اطلاعاتی بیفتند. وی افزود اجلاس جاری مجمع عمومی ملل متحد باید رئیسی جلاد۶۷ را بابت چهار دهه قتل‌عام و کشتار مواخذه کند.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۹ شهریور ۱۴۰۱ (۲۰ سپتامبر ۲۰۲۲)