مسعود رجوی: سرکردگان ارتش تحت‌امر ولی‌فقیه ارتجاع باید در برابر عدالت قرار گیرند

 

 

    مسعود رجوی: سرکردگان ارتش تحت‌امر ولی‌فقیه ارتجاع که مردم را به‌قتل‌عام و کشتار تهدید می‌کنند باید لیست‌گذاری و در برابر عدالت قرار بگیرند.

    پرسنل مردمی ارتش باید با سلاحها و تجهیزات خود به مردم بپیوندند و حساب سرکردگان جنایتکار تحت‌امر خامنه‌ای را برسند.