تظاهرات ایرانیان‌آزاده، یاران شورشگر در واشینگتن، تورنتو، رم و بخارست ـ همبستگی با قیام سراسری مردم ایران، فراخوان به محاکمه رئیسی به جرم نسل کشی و جنایت علیه بشریت

 

واشینگتن - مقابل کاخ سفید

تورنتو - کانادا

 

رم - ایتالیا

بخارست - رومانی