ساعت وصل ـ مردم ایران سرنگونی عمامه‌داران را اراده کرده‌اند

میهمان برنامه: بهنام کریمی

قیام سراسری مردم ایران، چهارمین هفته را پشت سر گذاشت. استمرار، از مهمترین ویژگیهای این قیام است. به‌نظر می‌رسد که استمرار قیام و تداوم آن به‌رغم سرکوبگری وحشیانه رژیم به این معنی است که شرایط، به قبل از قیام باز نمی‌گردد.

ویژگی دیگر این قیام که در هفته چهارم برجسته و چشمگیر بود، گسترش و عمق یافتن قیام است. قیام بیش از ۱۸۰شهر کشور را در بر گرفته و به‌مناطق محروم و حاشیهٔ شهرها نیز کشیده شده و از سوی دیگر اقشار مختلف از دانشجویان و دانش‌آموزان تا بازاریان و اصناف و وکلای دادگستری به‌آن پیوسته‌اند.

در همین حال، قیام هر روز بیش از روز پیش به‌عمق رفته و رادیکال‌تر شده؛ یکی از شاخصهای آن شعارهای قیام است. به‌عنوان مثال شعار «مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر» در کنار شعار «مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای» به‌یکی از شعارهای سراسری و فراگیر تبدیل شده و مهر ابطال قطعی بر ترفند رژیم و همدستانش که می‌خواستند با شعار منحوس «روحت شاد» قیام را به‌ورطهٴ نابودی بکشانند، کوبیده است.

ساعت وصل ـ مردم ایران سرنگونی عمامه‌داران را اراده کرده‌اند ـ قسمت اول

 

ساعت وصل ـ مردم ایران سرنگونی عمامه‌داران را اراده کرده‌اند

 قسمت دوم

تماس هموطنان از شهرهای مختلف میهن

ساعت وصل ـ استمرار، از مهمترین ویژگیهای این قیام است 

قسمت سوم

تماس هموطنان از داخل کشور

ساعت وصل ـ درود به صدها شهید قیام سراسری مردم ایران 

قسمت چهارم

تماس هموطنان از داخل کشور